Pravo

Pravo. Knjige za pravo i ostala pravna literatura. Zakoni i propisi.


Prikazujemo 1–24 od 117 rezultata

Show sidebar

Zbirka kaznenih zakona

Ranko Marijan
15,93 

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava: Zakon o kaznenom postupku

pripremili Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić
10,62 

Uvod u europsko pravo društava (broširano izdanje)

Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
21,24 

Uvod u europsko pravo društava (tvrdi uvez)

Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
30,53 

Osnove prava (predavanja za studente ekonomije)

Ljerka Mintas-Hodak i suradnici
38,49 

Osnove statusnoga i ugovornoga trgovačkog prava

Vilim Gorenc
7,96 

Europsko privatno pravo – posebni dio

Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winker
30,00 

Povijest ekonomskih doktrina

Valdemar Lunaček
15,93 

Komentar kaznenog zakona

Berislav Pavišić, Velinka Grozdanić, Petar Veić
39,82 

Uredovna zbirka šumarskih propisa

uredio dr. Antun Goglia
19,91 

Međunarodno privatno pravo

Krešimir Sajko
30,00 

Kazneni zakoni – Ročišni priručnik

priredili: Berislav Pavišić i Petar Veić
33,18 

Diplomatska historija 1814 – 1871

Vladimir Ibler
7,96 

Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj: zakonodavni i institucionalni okvir

Ante Gašparović
18,58 

Temelji ekonomske analize prava

Steven Shavell
39,82 

Zakon o parničnom postupku i Zakon o arbitraži

Siniša Triva, Mihajlo Dika
22,56 

Zakon o radu s komentarima i tumačenjima

grupa autora
31,85 

Uvod u državu i pravo

Ljerka Mintas-Hodak, Mario Rašić
34,51 

Obiteljsko pravo

Mira Alinčić, Dubravka Hrabar, Dijana Jakovac-Lozić, Aleksandra Korać Graovac
18,58 

Obrt i trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću

Zdravko Momčinović, Marijan Sušanj
39,82 

Institucije

Gaj
6,64 

Hrestomatija opće povijesti prava i države, I. knjiga

Šefko Kurtović
23,89 

Rimsko pravo

Marijan Horvat
13,27 

Hrestomatija opće povijesti prava i države, I. knjiga: Stari i srednji vijek

Šefko Kurtović
13,27