Pravo

Pravo. Knjige za pravo i ostala pravna literatura. Zakoni i propisi.


Prikazujemo 1–24 od 116 rezultata

Show sidebar

Zbirka kaznenih zakona

Ranko Marijan
15,93  120,02 kn

Hrestomatija opće povijesti prava i države, II. knjiga

Prof. dr. Šefko Kurtović
13,27  99,98 kn

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava: Zakon o kaznenom postupku

pripremili Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić
10,62  80,02 kn

Uvod u europsko pravo društava (broširano izdanje)

Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
21,24  160,03 kn

Uvod u europsko pravo društava (tvrdi uvez)

Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
30,53  230,03 kn

Država i pravni sustav

Berislav Perić
9,29  70,00 kn

Osnove prava (predavanja za studente ekonomije)

Ljerka Mintas-Hodak i suradnici
38,49  290,00 kn

Osnove statusnoga i ugovornoga trgovačkog prava

Vilim Gorenc
7,96  59,97 kn

Povijest ekonomskih doktrina

Valdemar Lunaček
15,93  120,02 kn

Kazneno procesno pravo

Davor Krapac
26,50  199,66 kn

Kazneno procesno pravo: primjerovnik

Marin Bonačić, Zoran Burić, Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Ivo Josipović, Hajrija Novoselec
25,00  188,36 kn

Komentar kaznenog zakona

Berislav Pavišić, Velinka Grozdanić, Petar Veić
39,82  300,02 kn

Komentar zakona o kaznenom postupku s prilozima

Berislav Pavišić
59,73  450,04 kn

Struktura prava

Berislav Perić
15,93  120,02 kn

Uredovna zbirka šumarskih propisa

uredio dr. Antun Goglia
19,91  150,01 kn

Pravo javne nabave

Marko Turudić
19,91  184,97 kn150,01 kn

Kazneno pravo, opći dio 2

Željko Horvatić, Davor Derenčinović, Leo Cvitanović
17,00  128,09 kn

Nauka o upravi

Eugen Pusić
15,93  120,02 kn

Institucije rimskoga prava

I. Baron
25,22  190,02 kn

Kazneni zakoni – Ročišni priručnik

priredili: Berislav Pavišić i Petar Veić
33,18  249,99 kn

Kazneno pravo, opći dio 1: Kazneno pravo i kazneni zakon

Željko Horvatić, Davor Deretinović, Leo Cvitanović
11,00  82,88 kn

Diplomatska historija 1814 – 1871

Vladimir Ibler
7,96  59,97 kn

Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj: zakonodavni i institucionalni okvir

Ante Gašparović
18,58  139,99 kn

Temelji ekonomske analize prava

Steven Shavell
39,82  300,02 kn