Dostupno po narudžbi za 24h

Mirko Radić

Algebra I dio

60,00 kn
Nema na zalihi
Nema na zalihi
Nema na zalihi
150,00 kn
Nema na zalihi

Dragoslav S. Mitrinović, Jovan D. Kečkić

Cauchyjev račun ostataka sa primenama

50,00 kn
Nema na zalihi
Nema na zalihi
Nema na zalihi
Nema na zalihi
Nema na zalihi
Nema na zalihi

Neven Elezović

Diferencijalne jednadžbe

40,00 kn
Dostupno po narudžbi za 24h

Frederika i Papy ( Frederique i Papy )

Dijete i grafovi

70,00 kn
Dostupno po narudžbi za 24h
Nema na zalihi
Nema na zalihi

Boris Pavković, Darko Veljan

Elementarna matematika 1

170,00 kn
Nema na zalihi

Boris Pavković, Darko Veljan

Elementarna matematika 2

150,00 kn
Nema na zalihi

D. Mihailović, R. R. Janić

Elementi matematičke analize I

80,00 kn
Nema na zalihi

Mirko Radić

Euklidova geometrija

50,00 kn
Nema na zalihi

Boško Šego, Zrinka Lukač

Financijska matematika

170,00 kn