Matematika. Knjige iz matematike.


Prikazujemo 1–24 od 266 rezultata

Show sidebar

Deskriptivna geometrija II

Vilko Niče
80,00 kn

Elementarna matematika 1

Boris Pavković, Darko Veljan
120,00 kn

Funkcionalna analiza – Elementi teorije operatora

Svetozar Kurepa
100,00 kn

Gospodarska matematika

Bojan Kovačić; Bojan Radišić
120,00 kn

Gospodarska matematika

Branko Relić
100,00 kn

Linearna algebra

Krešimir Horvatić
180,00 kn

Linearna algebra II. dio

Krešimir Horvatić
60,00 kn

Logaritamske tablice

po O. Schlömilchu i J. Majcenu
30,00 kn

Matematička analiza 1

Petar Javor
80,00 kn

Matematička analiza: Zbirka zadataka

Petar Javor
70,00 kn

Matematička kartografija (kartografske projekcije)

Branko Borčić
60,00 kn

Matematički priručnik 2

Željko Pauše
70,00 kn

Matematika – zbirka riješenih zadataka za državnu maturu

Juraj Šiftar, Pavle Goldstein, Drago Špoljarić, Ivan Vujaklija
30,00 kn

Matematika 3: Fourierov red i integral, Laplaceova transformacija

Neven Elezović
40,00 kn

Matematika 3: Uvod u diskretnu matematiku

Darko Žubrinić
35,00 kn

Matematika na državnoj maturi

Vinko i Mira Bajrović
100,00 kn

Matematika na maturi

Josip Ujević
60,00 kn

Matematika za maturu: praktični vodič kroz program B

Vesna Skočir
100,00 kn

Matematika za pripremu razredbenih ispita na fakultetima

Ivica Bagoje
50,00 kn

Metodička zbirka riješenih zadataka iz matematike

Milan Ilijašević
100,00 kn

Numeričke metode linearne algebre

Zoran Stojaković, Dragoslav Herceg
70,00 kn

Osnove statistike

Anamarija Jazbec
80,00 kn

Predavanja o redovima

Dragoslav S. Mitrinović
50,00 kn

Pregled matematike II. dio

Stjepan Škreblin, Ignacije Smolec, Josip Brečević
40,00 kn