NAJNOVIJE KNJIGE U PONUDI

Show sidebar

Fonoplov 1: integrirana radna bilježnica iz hrvatskog jezika za prvi razred četverogodišnjih strukovnih škola (105 sati godišnje)

Dragica Dujmović Markusi, Vedrana Močnik, Romana Žukina
50,00 kn 30,00 kn

Književni vremeplov 1: čitanka iz hrvatskoga jezika za prvi razred gimnazija i četverogodišnjih strukovnih škola (140 sati godišnje)

Dragica Dujmović-Markusi
110,00 kn 65,00 kn

Politika i gospodarstvo: udžbenik za srednje strukovne škole

Đuro Benić, Nataša Vulić
93,00 kn 55,00 kn

MATEMATIKA 3 1.dio: udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno

Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić
94,00 kn 55,00 kn

TEHNIČKA MEHANIKA 1 – STATIKA : udžbenik s multimedijskim sadržajem za 1. razred četverogodišnjih strojarskih tehničkih škola

Branko Maković, Branko Pasanović, Vicko Šutalo
168,00 kn 100,00 kn

HRVATSKI JEZIK 1 : radna bilježnica iz hrvatskoga jezika za prvi razred trogodišnjih strukovnih škola

Vesna Kajganić, Vedrana Močnik
35,00 kn 20,00 kn

Škola za flautu 1-2

Theo Tabaka
50,00 kn

Glavni radovi Marxa i Engelsa

priredili: Adolf Dragičević, Vjekoslav Mikecin, Momir Nikić
250,00 kn

Sistem ( teorija glume )

Konstantin Sergejevič Aleksejev Stanislavski
150,00 kn

Historija turskog /osmanskog/ carstva 1-3

Joseph von Hammer
500,00 kn

Kirurška propedeutika – prikaz fizikalnih znakova u kliničkoj kirurgiji

Hamilton Bailey
367,50 kn 260,00 kn

Filmska trilogija

Ingmar Bergman
42,00 kn 30,00 kn

Tit Andronik

William Shakespeare
57,75 kn 45,00 kn

Tambura u Hrvata

Siniša Leopold
80,00 kn

Tito: biografija

Jasper Ridley
90,00 kn

Sportski život letećeg Martina

Dubravko Jelačić Bužimski
50,00 kn

Moj tata spava s anđelima (Mali ratni dnevnik)

Stjepan Tomaš
50,00 kn

Skijaški dnevnik Pauline P.

Sanja Polak
50,00 kn

Antoni Gaudi

Lara Vinca Masini
90,00 kn

Avijacija za podršku i neka gledišta o njenoj upotrebi u ratu

Ljubiša Ćurgus
50,00 kn

Kosmičko oružje

Miloš Kovačević
50,00 kn

Helikopter u ratu

M. Knežević, M. Lipovščak
50,00 kn

GEO 2 : udžbenik geografije s dodatnim digitalnim sadržajima u drugom razredu gimnazija i strukovnih škola

Hermenegildo Gall, Danijel Jukopila, Predrag Kralj
110,00 kn 65,00 kn

Aleksandar i Alestrija

Shan Sa
80,00 kn

Svjetionik

Virginia Woolf
30,00 kn

Platonov i Xenophonov Symposion

Platon, Xenophon
50,00 kn

Priručnik za menadžere

Ephraim Kishon
80,00 kn

Legende o Kristu

Selma Lagerlöf
60,00 kn

Posrtanje u nebo

Zlata Klapčić
180,00 kn

GEOGRAFIJA 2 : udžbenik iz geografije za II. razred srednjih strukovnih škola

Emil Čokonaj, Dragutin Feletar
97,00 kn 60,00 kn

Balada o ružinom grmu

Terezija Dinter
59,00 kn 40,00 kn

Teatar

Radovan Ivšić
120,00 kn