Kemija. Knjige iz kemije.


Prikazujemo 1–24 od 63 rezultata

Show sidebar

ANORGANSKA KEMIJA : udžbenik za treći razred gimnazije

Aleksandra Habuš, Dubravka Stričević, Vera Tomašić
70,00 kn

Biokemija

Peter Karlson
140,00 kn

Fizikalna kemija 2

Ivica Mekjavić
75,00 kn

Kemija organskih spojeva

Carl R. Noller
120,00 kn

Kemijski leksikon

Nenad Raos
120,00 kn

Nomenklatura organskih spojeva

Vladimir Rapić
55,00 kn

Opća i anorganska kemija II. dio

Ivan Filipović, Stjepan Lipanović
150,00 kn

Osnove kemijske fizike

Janko Herak
160,00 kn

Postupci priprave i izolacije organskih spojeva

Vladimir Rapić
80,00 kn

Praktikum iz opće kemije

Milan Sikirica, Branka Korpar-Čolig
90,00 kn

Vodič kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva

Pripremili: R. Panico, W. H. Powell i Jean-Claude Richer
160,00 kn

Priručnik za vježbe iz kemije 2

Milan Sikirica, Branka Korpar-Čolig
50,00 kn

Tehnička enciklopedija 1-13

glavni urednik Hrvoje Požar
850,00 kn

Repetitorij kemije za osnovnu školu

Ilda Planinić
60,00 kn

Nove slike iz kemije

urednik Nenad Raos
180,00 kn

Laboratorijski priručnik I. dio

Ivan Filipović, Petar Sabioncello
90,00 kn

Priručnik za vježbe iz kemije 1

Milan Sikirica, Branka Korpar-Čolig
50,00 kn

Hemijsko tehnološki priručnik 1-6

grupa autora
650,00 kn

Analitička kemija – Volumetrija

Zvonimir Šoljić, Marija Kaštelan-Macan
50,00 kn

Elementi: slikovno istraživanje svih poznatih atoma u svemiru

Theodore Gray
160,00 kn

Hrvatska nomenklatura anorganske kemije

izradila Komisija za nomenklaturu anorganske kemije IUPAC
100,00 kn

Kemija na državnoj maturi

Dunja Nöthig Hus, Mirjana Mazalin Zlonoga
110,00 kn

Kemija u 24 lekcije

Mila Bulić
110,00 kn

Kemijska analiza u sustavu kvalitete

Marija Kaštelan-Macan
280,00 kn