Dostupno po narudžbi za 24h

urednik Vlado Šobota

105 godina

100,00 Kn
Nema na zalihi
Nema na zalihi

Josip Bienenfeld, Lino Fučić, Davor Mrduljaš, Davor Rajčić

Aktualnosti građevno-tehničke regulative

120,00 Kn
Dostupno po narudžbi za 24h

Mirko Radić

Algebra I dio

60,00 Kn
Nema na zalihi
Nema na zalihi

Zvonimir Šoljić, Marija Kaštelan-Macan

Analitička kemija – Volumetrija

50,00 Kn
Nema na zalihi
Nema na zalihi

Boris Behaim

Armirani beton

70,00 Kn
Dostupno po narudžbi za 24h

Živorad Radosavljević

Armirani beton 1

70,00 Kn

I.I. Ulicki, S.A. Rivkin...

Armiranobetonske konstrukcije

180,00 Kn
Dostupno po narudžbi za 24h
Dostupno po narudžbi za 24h

glavni urednik Mladen Klemenčić

Atlas Europe

150,00 Kn
Dostupno po narudžbi za 24h

glavni urednik Mladen Klemenčić

Atlas svijeta

200,00 Kn

ur. Jakša Opačić

Autoatlas Europe

180,00 Kn