Tehnologija; Obrtništvo

Tehnologija; Obrtništvo. Knjige o raznim tehnologijama poput kožarstva, knjigotiska…


Prikazujemo 1–24 od 82 rezultata

Show sidebar

Vezovi i pletiva

Vladimir Lasić
7,96  59,97 kn

Pletenica

6,64  50,03 kn

Tehnologija bojenja i analiza boja

Matija Krajčinović
13,27  99,98 kn

Netkane tekstilije

Dragutin Höffer
13,27  99,98 kn

Umijeće tipografije

Paul Renner
7,96  59,97 kn

Digital art

Christiane Art
6,64  70,00 kn50,03 kn

Osnove planiranja i organizacije grafičke proizvodnje

Božidar Juri
11,95  90,04 kn

Teorija informacija sa primenama u kriptologiji

Josip I. Željković
19,91  150,01 kn

Štamparstvo u teoriji i praksi

Nikola Pijuković
18,58  139,99 kn

Grafičke boje

Zdenko Bačić
15,93  120,02 kn

Mali leksikon štamparstva i grafike

Heijo Klajn
9,29  70,00 kn

Posebne analize u hidrotehnici

Mladen Žugaj
6,64  50,03 kn

Hidrotehničke melioracije tla – odvodnjavanje

Zorko Kos
6,64  50,03 kn

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo 1

Vesna Lelas
13,27  125,98 kn99,98 kn

Kontinentalno društvo za trgovinu željezom Kern i drug

13,27  99,98 kn

Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja

dr. Miloje Milojević
17,25  129,97 kn

Hemijsko tehnološki priručnik 1-6

grupa autora
86,27  650,00 kn

Međugradski telefonski kablovi

A. Engelhardt
33,18  249,99 kn

Grafika – papiri i višebojni tisak 2

Stjepan Horvatić
27,87  209,99 kn

Tisak: priručnik za vježbe

Dušan Veselinović
9,29  70,00 kn

Tehnologija ručnog sloga

Ivan Lutz
15,93  120,02 kn

Svojstva i ispitivanje papira

Adrijano Golubović, Ivana Mališić - Adamou
9,29  70,00 kn

Predenje pamuka

Jakob Mlakar
15,93  120,02 kn

Aluminij i njegove legure

Ante Lahodny
10,62  80,02 kn