Tehnologija; Obrtništvo. Knjige o raznim tehnologijama poput kožarstva, knjigotiska…


Prikazujemo 1–24 od 82 rezultata

Show sidebar

Digital art

Christiane Art
50,00 kn

Međugradski telefonski kablovi

A. Engelhardt
250,00 kn

Osnove planiranja i organizacije grafičke proizvodnje

Božidar Juri
90,00 kn

Prehrambeno-tehnološko inženjerstvo 1

Vesna Lelas
100,00 kn

Snabdevanje vodom i kanalisanje naselja

dr. Miloje Milojević
130,00 kn

Izrada podzemnih prostorija velikog profila

Petar Jovanović
120,00 kn

Korišćenje vodnih snaga – objekti hidroelektrana

dr. Branislav Đorđević
100,00 kn

Posebne analize u hidrotehnici

Mladen Žugaj
50,00 kn

Hidrotehničke melioracije tla – odvodnjavanje

Zorko Kos
50,00 kn

Grafika – papiri i višebojni tisak 2

Stjepan Horvatić
210,00 kn

Mali leksikon štamparstva i grafike

Heijo Klajn
70,00 kn

Kontinentalno društvo za trgovinu željezom Kern i drug

100,00 kn

Umijeće tipografije

Paul Renner
60,00 kn

Praktični priručnik za vodoinstalaterstvo i sanitarne instalacije

Anri Šarlan ( Henri Charlent )
110,00 kn

Stogodišnjica telefonije u Hrvatskoj 1881-1981

Velimir Sokol
130,00 kn

Tehnologija bojenja i analiza boja

Matija Krajčinović
100,00 kn

Štamparstvo u teoriji i praksi

Nikola Pijuković
140,00 kn

Predenje pamuka

Jakob Mlakar
120,00 kn

Aluminij i njegove legure

Ante Lahodny
80,00 kn

Teorija informacija sa primenama u kriptologiji

Josip I. Željković
150,00 kn

Grafičke boje

Zdenko Bačić
120,00 kn

Netkane tekstilije

Dragutin Höffer
100,00 kn

Tisak: priručnik za vježbe

Dušan Veselinović
70,00 kn

Tehnologija knjigotiska

Vladmir Mesić
150,00 kn