Medicina; Stomatologija; Farmacija. Knjige iz medicine. Knjige iz stomatologije. Knjige iz farmacije.


Prikazujemo 1–24 od 234 rezultata

Show sidebar

Akupunktura

Enes Ćatović
63,00 kn 9,298,36

Ehokardiografija

Ivo Božić, Radoslav Jurilj
207,00 kn 30,5327,47

Estetska kirurgija

Duško Maletić, Ines Maletić
63,00 kn 9,298,36

Evaluacija i liječenje poremećaja spavanja

Martin Reite, John Ruddy, Kim Nagel
99,00 kn 14,6013,14

Farmakognozija – Fitofarmacija

Danica Kuštrak
440,00 kn 83,6258,40

Infekcije u ginekologiji i perinatologiji

Deni Karelović i suradnici
200,00 kn 62,7126,54

Interna medicina

Dubravko Petrač i suradnici
220,00 kn 41,8129,20

Kirurška propedeutika – prikaz fizikalnih znakova u kliničkoj kirurgiji

Hamilton Bailey
260,00 kn 48,7834,51

Liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja: kognitivno-bihevioralni postupci

uredio: David W. Foy
63,00 kn 9,298,36

Neurokirurgija

Vladimir J. Šimunović
243,00 kn 35,8432,25

Neurosonologija

Vida Demarin, Arijana Lovrenčić-Huzjan
170,00 kn 44,9922,56

Od simptoma do dijagnoze u pedijatriji

Vlado Oberiter
100,00 kn 34,8413,27

Praktična elektrokardiografija 1-2

Mijo Bergovec
135,00 kn 19,9117,92

Radiološka tehnologija u praksi

Zoran Klanfar i suradnici
70,00 kn 33,189,29

Socijalna medicina

Želimir Jakšić, Luka Kovačić i suradnici
63,00 kn 9,298,36

Specijalna patologija

urednici: Ivan Damjanov i Stanko Jukić
210,00 kn 69,6827,87

Suradna i konzultativna psihijatrija

Rudolf Gregurek
126,00 kn 18,5816,72

Sustavna i topografska anatomija čovjeka

Dubravko Jalšovec
324,00 kn 47,7843,00

Temelji anatomije čovjeka

Predrag Keros, Marko Pećina, Mirjana Ivančić-Košuta
155,00 kn 22,1620,57

Ultrazvučni atlas trbušne anatomije

Berthold Block
63,00 kn 9,298,36

Atlas of Ultrasonography in Obstetrics and Gynecology

Asim Kurjak
135,00 kn 19,9117,92

Forenzična analiza DNA: interdisciplinarni pristup

urednici Dragan Primorac, Moses Schanfield
350,00 kn 76,8546,45

Rekonstrukcijska urološka kirurgija

Darko Kröpfl, Ruđer Novak, Antun Tucak
130,00 kn 22,3017,25

Fetalna i neonatalna kardiologija

Ivan Malčić, Snježana Škrablin-Kučić i suradnici
250,00 kn 41,8133,18