Pravo. Knjige za pravo i ostala pravna literatura. Zakoni i propisi.


Prikazujemo 1–24 od 114 rezultata

Show sidebar

Tekstovi iz rimskog prava

Jelena Danilović, Obrad Stanojević
6,64  59,97 kn50,03 kn

Institucije

Gaj
6,64  50,03 kn

Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu

Dalibor Čepulo
7,96  59,97 kn

Diplomatska historija 1814 – 1871

Vladimir Ibler
7,96  59,97 kn

Modeli demokracije

David Hedl
7,96  59,97 kn

Osnove statusnoga i ugovornoga trgovačkog prava

Vilim Gorenc
7,96  59,97 kn

Država i pravni sustav

Berislav Perić
9,29  70,00 kn

Struktura prava

Berislav Perić
9,29  70,00 kn

Diplomatski priručnik

R. G. Feltham
9,29  70,00 kn

Kriminalistika

Zvonimir Dujmović, Željko Karas, Tatjana Kolar-Gregorić, Marijan Šuperina
9,29  70,00 kn

Rizik kod kupovine i prodaje

dr. Radivoje I. Ristić
9,95  74,97 kn

Kazneni postupak

Zdenko Konjić
10,62  80,02 kn

Nasljedno pravo

Nikola Gavella
10,62  80,02 kn

Opća teorija prava i države

Vjekoslav Miličić
10,62  80,02 kn

Osnove imovinskog prava

Martin Vedriš, Petar Klarić
10,62  80,02 kn

Rimsko pravo

Ante Romac
10,62  80,02 kn

Rječnik građanskog procesnog prava

Siniša Triva
10,62  80,02 kn

Uvod u gospodarsko kazneno pravo

Petar Novoselec
10,62  80,02 kn

Zakon o vinu

priredio Zvonimir Žepić
10,62  80,02 kn

Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava: Zakon o kaznenom postupku

pripremili Zlata Đurđević, Elizabeta Ivičević Karas, Marin Bonačić, Zoran Burić
10,62  80,02 kn

Rimsko pravo

Mile Boras, Lujo Margetić
10,62  80,02 kn

Opća povijest prava i države, I. knjiga: Stari i srednji vijek

Šefko Kurtović
11,95  90,04 kn

Opća povijest prava i države, II. knjiga: Novi vijek

Šefko Kurtović
11,95  90,04 kn

Rechtsdeutsch: Njemački u pravnoj struci

Susan Šarčević, Nina Sokol
12,61  120,02 kn95,01 kn