Prikazujemo 73–96 od 114 rezultata

Show sidebar

Komentar zakona o obveznim odnosima

Vilim Gorenc, Loris Belanić, Hrvoje Momčinović, Ante Perkušić, Andrea Pešutić, Zvonimir Slakoper, Mario Vukelić, Branko Vukmir
57,07  429,99 kn

Pravo trgovačkih društava

Vilim Gorenc
13,27  157,02 kn99,98 kn

Rječnik rimskog prava

Ante Romac
27,87  209,99 kn

Povijest hrvatske države i prava

Neda engelsfeld
23,23  249,99 kn175,03 kn

Kazneno pravo: posebni dio

Leo Cvitanović, Davor Derenčinović, Ksenija Turković, Maja Munivrana Vajda, Marta Dragičević Prtenjača, Aleksandar Maršavelski, Sunčana Roksandić Vidlička
22,56  169,98 kn

Kazneno pravo, opći dio 2

Željko Horvatić, Davor Derenčinović, Leo Cvitanović
23,23  175,03 kn

Institucije

Justinijan
14,60  110,00 kn

Međunarodno pravo mora

Vladimir Ðuro Degan
15,93  120,02 kn

Međunarodno pravo mora i Hrvatska

Vladimir Ibler
19,91  150,01 kn

Međunarodno privatno pravo

Krešimir Sajko
19,91  150,01 kn

Hrestomatija opće povijesti prava i države, II. knjiga: Novi vijek

Šefko Kurtović
18,58  139,99 kn

Politička ekonomija

Stjenko Vranjican
18,58  139,99 kn

Radno pravo

Andrijana Bilić
27,87  319,99 kn209,99 kn

Opća povijest prava i države, I. knjiga: Stari i srednji vijek

Šefko Kurtović
11,95  90,04 kn

Opća povijest prava i države, I. knjiga

Šefko Kurtović
15,93  120,02 kn

Opća povijest prava i države, II. knjiga: Novi vijek

Šefko Kurtović
18,58  139,99 kn

Opća povijest prava i države, II. knjiga: Novi vijek

Šefko Kurtović
11,95  90,04 kn

Rimsko pravo

Marijan Horvat
14,60  110,00 kn

Opća teorija prava i države

Vjekoslav Miličić
10,62  80,02 kn

Kazneni postupak

Zdenko Konjić
10,62  80,02 kn

Kazneni zakon u sudskoj praksi

Ana Garačić
19,91  150,01 kn

Kazneno pravo – posebni dio

Željko Horvatić, Zvonimir Šeparović i dr.
15,93  120,02 kn

Kazneno pravo, opći dio 1: Kazneno pravo i kazneni zakon

Željko Horvatić, Davor Deretinović, Leo Cvitanović
13,27  99,98 kn

Latinski za pravnike

Neven Jovanović. Tamara Tvrtković
15,93  120,02 kn