Pravo

Pravo. Knjige za pravo i ostala pravna literatura. Zakoni i propisi.


Prikazujemo 1–24 od 117 rezultata

Show sidebar

Upravno pravo

Helena Majić, Gordana Marušić Babić, Nikola Mijatović, Mario Rašić, Ivan Šprajc, Goran Vojković
62,38 

Komentar zakona o kaznenom postupku s prilozima

Berislav Pavišić
59,73 

Komentar zakona o obveznim odnosima

Vilim Gorenc, Loris Belanić, Hrvoje Momčinović, Ante Perkušić, Andrea Pešutić, Zvonimir Slakoper, Mario Vukelić, Branko Vukmir
57,07 

Pravni leksikon

Vladimir Pezo
51,76 

Obvezno pravo, opći dio (sklapanje, promjene i prestanak ugovora)

Zvonimir Slakoper, Vilim Gorenc
51,76 

Zakon o komasaciji

Franjo Haladi
42,47 

Temelji ekonomske analize prava

Steven Shavell
39,82 

Obrt i trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću

Zdravko Momčinović, Marijan Sušanj
39,82 

Komentar zakona o obveznim (obligacionim) odnosima 1-4

Dr. Boris Vizner
39,82 

Komentar kaznenog zakona

Berislav Pavišić, Velinka Grozdanić, Petar Veić
39,82 

Rječnik kaznenog prava

Željko Horvatić
38,49 

Osnove prava (predavanja za studente ekonomije)

Ljerka Mintas-Hodak i suradnici
38,49 

Osnove trgovačkog prava

grupa autora
37,16 

Uvod u državu i pravo

Ljerka Mintas-Hodak, Mario Rašić
34,51 

Kazneni zakoni – Ročišni priručnik

priredili: Berislav Pavišić i Petar Veić
33,18 

Rječnik rimskog prava

Ante Romac
31,85 

Odgovornost države za štetu

Ivica Crnić
31,85 

Zakon o radu s komentarima i tumačenjima

grupa autora
31,85 

Stvarno pravo 2

Nikola Gavella, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Vlado Belaj, Zlatan Stipković
30,53 

Uvod u europsko pravo društava (tvrdi uvez)

Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
30,53 

Europsko privatno pravo – posebni dio

Emilia Mišćenić, Ivana Kunda, Silvija Petrić, Vlatka Butorac Malnar, Danijela Vrbljanac, Sandra Winker
30,00 

Međunarodno privatno pravo

Krešimir Sajko
30,00 

Radno pravo

Andrijana Bilić
27,87 

Rječnik rimskog prava

Ante Romac
27,87