Pravo. Knjige za pravo i ostala pravna literatura. Zakoni i propisi.


Prikazujemo 1–24 od 112 rezultata

Show sidebar

Komentar zakona o kaznenom postupku s prilozima

Berislav Pavišić
540,00 kn

Upravno pravo

Helena Majić, Gordana Marušić Babić, Nikola Mijatović, Mario Rašić, Ivan Šprajc, Goran Vojković
470,00 kn

Komentar zakona o obveznim odnosima

Vilim Gorenc, Loris Belanić, Hrvoje Momčinović, Ante Perkušić, Andrea Pešutić, Zvonimir Slakoper, Mario Vukelić, Branko Vukmir
430,00 kn

Pravni leksikon

Vladimir Pezo
390,00 kn

Obvezno pravo, opći dio (sklapanje, promjene i prestanak ugovora)

Zvonimir Slakoper, Vilim Gorenc
390,00 kn

Komentar kaznenog zakona

Berislav Pavišić, Velinka Grozdanić, Petar Veić
350,00 kn

Zakon o komasaciji

Franjo Haladi
320,00 kn

Temelji ekonomske analize prava

Steven Shavell
300,00 kn

Obrt i trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću

Zdravko Momčinović, Marijan Sušanj
300,00 kn

Komentar zakona o obveznim (obligacionim) odnosima 1-4

Dr. Boris Vizner
300,00 kn

Rječnik kaznenog prava

Željko Horvatić
290,00 kn

Osnove prava (predavanja za studente ekonomije)

Ljerka Mintas-Hodak i suradnici
290,00 kn

Osnove trgovačkog prava

grupa autora
280,00 kn

Uvod u državu i pravo

Ljerka Mintas-Hodak, Mario Rašić
260,00 kn

Građansko pravo

Petar Klarić, Martin Vedriš
260,00 kn

Kazneni zakoni – Ročišni priručnik

priredili: Berislav Pavišić i Petar Veić
250,00 kn

Rječnik rimskog prava

Ante Romac
240,00 kn

Odgovornost države za štetu

Ivica Crnić
240,00 kn

Zakon o radu s komentarima i tumačenjima

grupa autora
240,00 kn

Stvarno pravo 2

Nikola Gavella, Tatjana Josipović, Igor Gliha, Vlado Belaj, Zlatan Stipković
230,00 kn

Uvod u europsko pravo društava (tvrdi uvez)

Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
230,00 kn

Rječnik rimskog prava

Ante Romac
210,00 kn

Hrestomatija opće povijesti prava i države 1-2

Šefko Kurtović
200,00 kn

Institucije rimskoga prava

I. Baron
190,00 kn