Back
Previous product
Baudelaire Baudelaire 15,00  126,58 kn113,02 kn
Etnologija; Antropologija. Knjige iz etnologije. Knjige iz antropologije.
-20%NOVO NEKORIŠTENO

Povijest odijevanja na Zapadu

24,50  231,01 kn184,60 kn

NOVO NEKORIŠTENO

Autor John Peacock
Godina izdanja 2007
Izdavač Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb
Uvez tvrdi
Broj stranica 224
prevela: Ljiljana Šućur Perišić
Težina 1,19 kg
Opis

Opis

Povijest odijevanja na Zapadu

Od antičkog doba do kasnoga dvadesetog stoljeća

De­ta­ljan pre­gled na­stan­ka i raz­vo­ja od­jev­nih pre­dme­ta od Egip­ta i Me­zo­po­ta­mi­je do naših vre­me­na odu­še­vit će či­ta­te­lje i upo­zna­ti ih s drev­nim, ali i mo­der­nim kul­tu­ra­ma i ci­vi­li­za­ci­ja­ma te im pri­bli­ži­ti način ži­vo­ta i obi­ča­je ta­da­šnjih ljudi.

Autor je bivši ko­sti­mo­graf na BBC-ju u Lon­do­nu.

Knjiga je nekorištena!

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 1,19 kg