Povijest; Publicistika; Militarija; Numizmatika. Knjige iz povijesti. Knjige o vojsci. Knjige o numizmatici.
Nema na zalihi

Ideja hrvatske države u političkoj misli Stjepana Radića

13,27 

Nema na zalihi

Autor Tihomir Cipek
Godina izdanja 2001
Izdavač Alinea
Uvez tvrdi
Broj stranica 256
Autor
Godina izdanja
Izdavač
Uvez
Broj stranica

Želim da me se obavijesti kada knjiga bude ponovno dostupna za kupnju.

Opis

Opis

Iz recenzija
  Razumijevanje i kritičko vrednovanje Radićeve ideje hrvatske države suočeno je s pitanjem: Je li Radić Hrvatsku državu mislio isključivo kao izdvajanje iz imperija i integraciju njezinih djelova ili je nudio i koncept kojim bi u novostvorenoj državi unaprijedio proces modernizacije i omogućio prevladavanjem ancien regimea, te uspostavu moderne nacionalne države?
  Autor je minucioznom analizom cijeloga Radićeva opusa rekonstruirao njegovo shvaćanje države, društva, puka, staleža, naroda/nacije, Europe i, osobito, srednje Europe, te pokazao kako se Stjepan Radić tijekom ukupna svoga djelovanja zalagao za uspostavu hrvatske nacionalne države utemeljene na liberalnim i demokratskim idealima europskoga političkog humanizma, ali da pojedina rješenja sadrže korporativne elemente i pokazuju Radićevu ograničenost vremenom u kojemu djeluje. Dakle, Radićeva je politička doktrina zadovoljavala potrebu za uspostavom hrvatske nacionalne države, ali nije u cjelini poticala modernizacijski proces hrvatskog društva i države.
  Uvidi koje autor iznosi nedvojben su doprinos deideologizaciji i demitologizaciji naše nacionalne povijesti i vrijedan doprinos promicanju liberalne i demokratske političke kulture u nas. (prof. dr. sc. Ivan Prpić)
  Knjiga je utemeljena na obuhvatnom i kritički zasnovanom istraživanju Radićevih tekstova, arhivskih i objavljenih povijesnih vrela te korištenju historiografske i politološke literature. Tako autor stvara, koristeći se metodama povijesne znanosti i politologije, djelo koje širi spoznaje i znanja o Radićevu djelovanja u području historiografije i političke znanosti. Posebna je vrijednost monografije što autor Radićevu koncepciju hrvatske države razmatra unutar suvremene politologijske znanosti, pri čemu posebice ispituje odnos Radićeve ideje države s kategorijama ancien regimea, imperija i nacionalne države.
  Tako ostvareno djelo, a imajući u vidu i izbor Radićevih tekstova u Prilogu, znanstveno je relevantno za sva buduća istraživanja Radićeve djelatnosti, a ujedno je pristupačan i koristan tekst za šire čitateljstvo. (prof. dr. sc. Marijan Maticka)

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Autor
Godina izdanja
Izdavač
Uvez
Broj stranica