Povijest; Publicistika; Militarija; Numizmatika. Knjige iz povijesti. Knjige o vojsci. Knjige o numizmatici.
Nema na zalihi

Hrvatska moderna povijest

39,00  293,85 kn

Nema na zalihi

Autor Dušan Bilandžić
Godina izdanja 1999
Izdavač Golden marketing, Zagreb
Uvez tvrdi
Broj stranica 835
Težina 1,53 kg

Želim da me se obavijesti kada knjiga bude ponovno dostupna za kupnju.

Opis

Opis

Hrvatska moderna povijest

Aka­de­mik Bi­lan­džić daje svo­je­vr­snu sin­te­zu dra­ma­tič­ne hr­vat­ske po­vi­je­sti i po­li­ti­ke 20. sto­lje­ća. Ob­ra­đe­ne su sve ključ­ne sek­ven­ce no­vi­je po­vi­je­sti – na­sta­nak prve Ju­go­sla­vi­je, “hr­vat­sko pi­ta­nje” u njoj, hr­vat­ski po­li­ti­čki po­kre­ti i ideo­lo­gi­je, ti­toi­zam i ra­spad druge Ju­go­sla­vi­je, te na­sta­nak su­ve­re­ne i slo­bod­ne Hr­vat­ske. O tome Bi­lan­džić go­vo­ri ne samo kao po­li­ti­čki po­vje­sni­čar nego i kao au­ten­ti­čan svje­dok.

Posveta u knjizi!

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 1,53 kg