Nema na zalihi

Sunčev sjaj

90,00 kn

Nema na zalihi

Autor Sanja Lovrenčić
Godina izdanja 2005
Izdavač Golden marketing-Tehnička knjiga, Zagreb
Uvez tvrdi
Broj stranica 117
ilustrirao: Svjetlan Junaković

Želim da me se obavijesti kada knjiga bude ponovno dostupna za kupnju.

Opis

Opis

Sun­čev sjaj je zbirka devet pre­kra­snih bajki iz pera Sanje Lo­vren­čić s ilu­s­tracijama Sv­je­tlana Ju­na­ko­vića. Za­ba­vit ćete se, za­mi­sli­ti, na­smi­ja­ti, možda po­kat­kad i ra­stu­ži­ti, či­ta­ju­ći bajke o Pe­pe­lju­gi­noj se­s­tri, Maj­sto­ru ko­va­ču. Kao i Ru­ži­ci i nao­pa­koj tka­lji, Maši u za­ča­ra­nom dvor­cu, Ča­ro­li­ji zlat­nog ob­la­ka, Sun­če­vu sjaju, Vi­hor­ki te As­ji­noj ku­ti­ji iz­ne­na­đe­nja.