Antička književnost. Knjige iz antičke književnosti.


Prikazujemo 1–24 od 97 rezultata

Show sidebar

Okovani Prometej

Eshil
18,00 kn 2,652,39

Grčke tragedije

Eshil, Sofoklo, Euripid
27,00 kn 3,983,58

Metamorfoze

Publije Ovidije Nazon
27,00 kn 3,983,58

Perzijanci

Eshil
27,00 kn 3,983,58

Priče iz Ilijade

priredio: Ivan Kovačić
27,00 kn 3,983,58

Rimska lirika

Boško Bogetić
27,00 kn 3,983,58

Škrtac – Hvalisavi vojnik

Tit Makcije Plaut
27,00 kn 3,983,58

Eneida

Vergilije
27,00 kn 3,983,58

Sljednici

Sofoklo
27,00 kn 3,983,58

Katilinina urota i Rat s Jugurtom

Gaj Salustije Krispo
27,00 kn 3,983,58

Antigona

Sofoklo
27,00 kn 3,983,58

Antigona

Sofoklo
36,00 kn 5,314,78

Filoktet

Sofoklo
36,00 kn 5,314,78

Izbor iz spisa Ksenofontovih za srednje škole

Koloman Rac
36,00 kn 5,314,78

Kralj Edip

Sofoklo
36,00 kn 5,314,78

Kralj Edip; Antigona

Sofoklo
36,00 kn 5,314,78

Filoktet

Sofoklo
36,00 kn 5,314,78

Zgode Hereje i Kaliroje

Hariton
36,00 kn 5,314,78

Zlatni magarac

Apulej
36,00 kn 5,314,78

Izabrani Plinijevi listovi

priredio: Julije Golik
36,00 kn 5,314,78

Sofoklovi Sljednici – Ixneytai

Nikola Majnarić
36,00 kn 5,314,78

Iz lirike starog Rima

Katul, Propercije, Tibul
36,00 kn 5,314,78

Ifigenija među Taurijcima; Elektra

Euripid
36,00 kn 5,314,78

Ilijada

Homer
36,00 kn 5,314,78