Pravo. Knjige za pravo i ostala pravna literatura. Zakoni i propisi.


Prikazuje se svih 10 rezultata

Show sidebar

Komentar kaznenog zakona

Berislav Pavišić, Velinka Grozdanić, Petar Veić
350,00 kn 62,3846,45

Obrt i trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću

Zdravko Momčinović, Marijan Sušanj
300,00 kn 39,82

Osnove prava (predavanja za studente ekonomije)

Ljerka Mintas-Hodak i suradnici
290,00 kn 38,49

Osnove trgovačkog prava

grupa autora
280,00 kn 37,16

Rječnik kaznenog prava

Željko Horvatić
290,00 kn 49,1138,49

Temelji ekonomske analize prava

Steven Shavell
300,00 kn 39,82

Komentar zakona o obveznim (obligacionim) odnosima 1-4

Dr. Boris Vizner
300,00 kn 39,82

Obvezno pravo, opći dio (sklapanje, promjene i prestanak ugovora)

Zvonimir Slakoper, Vilim Gorenc
390,00 kn 51,76

Pravni leksikon

Vladimir Pezo
390,00 kn 51,76

Zakon o komasaciji

Franjo Haladi
320,00 kn 42,47