Pravo. Knjige za pravo i ostala pravna literatura. Zakoni i propisi.


Prikazujemo 1–24 od 46 rezultata

Show sidebar

Engleski za pravnike / English for lawyers

Dunja M. Vićan, Zlata Pavić, Branko Smerdel
140,00 kn

English for lawyers

Zlata Pavić, Branko Smerdel, Dunja M. Vićan
140,00 kn

Opća povijest prava i države, II. knjiga: Novi vijek

Šefko Kurtović
140,00 kn

Vijeće Europe i Europska unija: institucionalni i pravni okvir

Jasna Omejec
140,00 kn

Politička ekonomija

Stjenko Vranjican
140,00 kn

Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj: zakonodavni i institucionalni okvir

Ante Gašparović
140,00 kn

Hrestomatija opće povijesti prava i države, II. knjiga: Novi vijek

Šefko Kurtović
140,00 kn

Kazneni zakon u sudskoj praksi

Ana Garačić
150,00 kn

Komentar zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima

Boris Vizner
150,00 kn

Komentar zakona o zemljišnim knjigama

Tatjana Josipović
150,00 kn

Međunarodno pravo mora i Hrvatska

Vladimir Ibler
150,00 kn

Međunarodno privatno pravo

Krešimir Sajko
150,00 kn

Obiteljski zakon

Mira Alinčić, Ana Bakarić Abramović,...
150,00 kn

Ovršni zakon

Mihajlo Dika
150,00 kn

Zakon o osnovnim vlasničkopravnim odnosima

Mladen Žuvela
150,00 kn

Povijest hrvatske države i prava

Neda Engelsfeld
150,00 kn

Uredovna zbirka šumarskih propisa

uredio dr. Antun Goglia
150,00 kn

Osnove prava društava

Siniša Petrović, Petar Ceronja
150,00 kn

Pravo javne nabave

Marko Turudić
150,00 kn

Obiteljsko pravo

Mira Alinčić, Dubravka Hrabar, Dijana Jakovac-Lozić, Aleksandra Korać Graovac
150,00 kn

Uvod u europsko pravo društava (broširano izdanje)

Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
160,00 kn

Sociologija prava: uvod i izvorišne osnove

Duško Vrban
160,00 kn

Rječnik latinskih pravnih izraza

Ante Romac
170,00 kn

Zakon o parničnom postupku i Zakon o arbitraži

Siniša Triva, Mihajlo Dika
170,00 kn