Pravo. Knjige za pravo i ostala pravna literatura. Zakoni i propisi.


Prikazujemo 1–24 od 45 rezultata

Show sidebar

English for lawyers

Zlata Pavić, Branko Smerdel, Dunja M. Vićan
140,00 kn

Kazneni zakoni – Ročišni priručnik

priredili: Berislav Pavišić i Petar Veić
250,00 kn

Osnove trgovačkog prava

grupa autora
280,00 kn

Rječnik latinskih pravnih izraza

Ante Romac
170,00 kn

Uvod u europsko pravo društava (broširano izdanje)

Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
160,00 kn

Uvod u europsko pravo društava (tvrdi uvez)

Hana Horak, Kosjenka Dumančić, Jasminka Pecotić Kaufman
230,00 kn

Zakon o parničnom postupku i Zakon o arbitraži

Siniša Triva, Mihajlo Dika
170,00 kn

Zakon o radu s komentarima i tumačenjima

grupa autora
240,00 kn

Uredovna zbirka šumarskih propisa

uredio dr. Antun Goglia
150,00 kn

Sociologija prava: uvod i izvorišne osnove

Duško Vrban
160,00 kn

Pravo javne nabave

Marko Turudić
150,00 kn

Rječnik rimskog prava

Ante Romac
240,00 kn

Sintaksa prava

Riccardo Guastini
170,00 kn

Kazneno pravo, opći dio 2

Željko Horvatić, Davor Derenčinović, Leo Cvitanović
175,00 kn

Tržište kapitala u Republici Hrvatskoj: zakonodavni i institucionalni okvir

Ante Gašparović
140,00 kn

Institucije rimskoga prava

I. Baron
190,00 kn

Hrestomatija opće povijesti prava i države, II. knjiga: Novi vijek

Šefko Kurtović
140,00 kn

Uvod u državu i pravo

Ljerka Mintas-Hodak, Mario Rašić
260,00 kn

Engleski za pravnike / English for lawyers

Dunja M. Vićan, Zlata Pavić, Branko Smerdel
140,00 kn

Građansko pravo

Petar Klarić, Martin Vedriš
260,00 kn

Kazneni zakon u sudskoj praksi

Ana Garačić
150,00 kn

Komentar zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima

Boris Vizner
150,00 kn

Komentar zakona o zemljišnim knjigama

Tatjana Josipović
150,00 kn

Međunarodno pravo mora i Hrvatska

Vladimir Ibler
150,00 kn