Rječnici; Povijest i teorija književnosti; Enciklopedije. Knjige o jeziku. Jezični priručnici.

Slavonski tekst hrvatske književnosti

33,18  249,99 kn

Težina 1,28 kg
Autor
Godina izdanja
Izdavač
Uvez
Broj stranica
Autor Helena, Goran Sablić Tomić, Rem
Godina izdanja 2003
Izdavač Matica hrvatska
Uvez tvrdi
Broj stranica 643
Opis

Opis

Slavonski tekst hrvatske književnosti, povjesnica je slavonske pisane književnosti od XII. stoljeća do kraja XX. stoljeća. Ona nam na više od 400 stranica nudi dijakronijski uvid u tekstove koji su oblikovali književnu i kulturnu zbilju slavonskoga međurječja kroz devet stoljeća. Prethodilo joj je prikupljanje građe (inventio), njezino raspoređivanje (dispositio) i konačna jezična fiksacija (elocutio). Svaki od tih čimbenika, pri čemu je zacijelo prvi najmukotrpniji, zahtijevao je strpljiv, dugotrajan i sustavan rad. (…) Ovaj ambiciozni književnoznanstveni projekt, iza kojeg obično stoji institucionalna potpora, autori su ostvarili poštujući propisane norme za književnu historiografiju: uvažili su kronologijski slijed i proveli periodizaciju, dali uvid u cjelovitost kulturno–povijesnih zbivanja kao i u dominantne poetičke matrice zasebnih razdoblja, pripovijedanje usustavili prema kauzalno–temporalnim relacijama, opremili knjigu izborom iz literature (književnopovijesnim pregledima i predmetnom literaturom s monografijama i zbornicima, kao i izabranim naslovima iz periodike), dodali knjizi kazalo imena i sažete biobibliografske odrednice u Glosariju. Autori nisu odstupili od strukturalističkog postulata o primatu književnog teksta, ali su ga istovremeno oplodili poststrukturalističkim pogledom na književnost, koji tekst nužno lišava samodostatnosti i smješta ga u širi komunikacijski prostor mreže diskurzivnih kodova koji čine ukupni prostor jedne kulture. Dobar referentni okvir knjizi čine i brojni paratekstovi priloženi kao ilustrativni materijal (naslovnice prvih izdanja, posvete, predgovori dobrovoljnom štiocu).
Ružica Pšihistal

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 1,28 kg
Autor
Godina izdanja
Izdavač
Uvez
Broj stranica