Rječnici; Povijest i teorija književnosti; Enciklopedije. Knjige o jeziku. Jezični priručnici.

Narodna čakavska poezija

6,64  50,03 kn

Težina 0,61 kg
Autor
Godina izdanja
Izdavač
Uvez
Broj stranica
Autor Ive Rudan
Godina izdanja 1979
Izdavač Čakavski sabor, Pula
Uvez tvrdi
Broj stranica 343
Opis

Opis

Rudan, Ivan (Ive), knjiž. povjesničar, folklorist i publicist (Rudani, kraj Žminja, 11.XI.1940 – Pula, 11.I.1983). Osnovnu školu pohađao je u Ceru i Žminju. U Puli je maturirao u ekon. školi i završio Pedagošku akademiju. Jugosl. jezike i književnosti diplomirao je 1965. na Filozofskome fakultetu u Zadru, a magistrirao je 1976. te disertacijom Narodna čakavska poezija na tlu Istre i Hrvatskog primorja doktorirao 1979. na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Novinar te ravnatelj Radiotelevizije Zagreb (danas HRT) centra u Puli. Od 1979. na Pedagoškoj akademiji, Pedagoškom fakultetu u Puli (i Rijeci) bio je znan. asistent i docent te istodobno 1979–81. i dekan, a od 1982. izvanredni prof. usmene nar. književnosti, hrvatske književnosti te književnosti ostalih naroda Jugoslavije. Dugogodišnji stalni suradnik Instituta za folkloristiku u Zagrebu. Pripadao je važnom društveno-politički i kulturno angažiranom prvom školovanom poratnom naraštaju istar. Hrvata. Politički obilježen nakon Hrvatskoga proljeća. Priče, pjesme i osvrte o društvenim i kult. pitanjima započeo je objavljivati 1950-ih u pulskom omladinskom časopisu Istarskom borcu, a od 1961/62. do 1964. bio je gl. urednik pulskoga Glasa mladih. Pisao je o I. Bostjančiću, M. Baloti, V. Nazoru, dijalektološkim temama (Žminjština), kaz. izvedbama, o folkloristici, dječjoj književnosti, pedagoško-metodološkim problemima nastave književnosti i dr. U Glasu Istre, na Radiju Puli te u kalendaru-godišnjaku Franina i Jurina bio je dvadesetak godina autorom dijaloga pučkih likova Franine i Jurine, najstarije kolumne u istar. publicistici (od 1871). Reportaže i putopise s naglaskom na nar. životu i etnološko-folk. običajima Iz našega kraja (1962) i Iz prošlosti naroda Istre (Zapisi sa starih ognjišta, od 1963) tiskao je u novinama te u knjizi tekstova, nastalim od 1967. do 1969., Istarskim raskrižjima (1983). Rezultate terenskih istraživanja i znanstv. obradbe nar. pjesama Istre i sjevernojadranskog areala objavljivao je u časopisu Istra, kalendaru godišnjaku Jurina i Franina, Buzetskom zborniku, Narodnom stvaralaštvu te u zbornicima s folklorističkih i slavističkih kongresa. Tiskana mu je i knjiga Hrvatske narodne pjesme Istre i kvarnerskih otoka (1983).

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 0,61 kg
Autor
Godina izdanja
Izdavač
Uvez
Broj stranica