Rječnici; Povijest i teorija književnosti; Enciklopedije. Knjige o jeziku. Jezični priručnici.

Crtice iz hrvatske književne kulture Istre

18,58  139,99 kn

Autor Vjekoslav Spinčić
Godina izdanja 1926
Uvez meki
Broj stranica 157
Težina 0,25 kg
Opis

Opis

 Crtice iz hrvatske književne kulture Istre imaju znanstvenu težinu. Nemaju prethodni sustavan uzor kao predložak i u svoje su vrijeme bile odgovorom na zatiranje hrvatstva Istre pod talijanskim fašizmom. Stoga je knjiga doživjela zapljene u Italiji. Autor je na jednom mjestu želio obuhvatiti svu hrvatsku kulturu i umjetnost svoga zavičaja (Istra s kvarnerskim otocima). Dotad raspršenu po različitim izvorima, tako da je Spinčićeva zasluga koliko u sistematizaciji i sintezi toliko i u osobnom istraživanju građe.

Književnopovijesno, u manjoj mjeri i glede glazbe i likovnosti, Crtice su važne poglavito kao pregled XIX. i poč. XX. st. (hrv. narodni preporod u najzapadnijim hrv. krajevima). Neke je podatke dobio od krčkih preporoditelja Dinka Trinajstića i Vinka Premude, a i osobno od zastupljenih zaslužnika, primjerice Andrije Mohorovičića, Mate Dvorničića, Karla Lukeža i dr. Zahvaljujući Spinčiću, a navlastito kasnijim istraživačima koji su se informirali i na stranicama njegovih Crtica, književnost zapadne Hrvatske danas se ne promatra kao rubna regionalna pojava nego, najboljim svojim ostvarajima i autorskim osobnostima, dragocjen sastavni dio hrvatske književnosti kao pisanoga svjedočanstva jedne policentrične kulture.

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 0,25 kg