Biologija; Veterina; Flora i fauna; Lov; Ribolov. Knjige iz biologije. Knjige iz veterine. Knjige o životinjama i biljkama. Knjige o lovu i ribolovu.
-30%

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

67,69  724,52 kn510,01 kn

Težina 2,79 kg
Autor Nikola Mirošević i suradnici
Godina izdanja 2009
Izdavač Golden marketing, Tehnička knjiga
Uvez tvrdi s ovitkom+kartonska kutija
Broj stranica 439
Opis

Opis

U At­la­su hr­vat­skog vi­no­gra­dar­stva i vi­nar­stva ob­ra­đen je po­vi­je­sni sli­jed raz­vo­ja vi­no­gra­dar­stva i vi­nar­stva s os­vr­tom na dr­žav­ne mjere i po­li­ti­čke ut­je­ca­je koji su os­ta­vi­li traga na vi­no­gra­dar­stvu, re­gio­na­li­za­ci­ja vi­no­gra­dar­skih po­dru­čja Hr­vat­ske sa svim re­le­van­t­nim zna­čaj­ka­ma klime i tla s ovo­graf­skim po­seb­no­sti­ma uz­go­ja loze i sor­ti­men­t­sko bo­gat­stvo pre­to­če­no u vr­sno­ću hr­vat­skih vina.

Knjiga je nekorištena!

Dodatne informacije

Dodatne informacije

Težina 2,79 kg