-20%
Dostupno po narudžbi za 24h
390,00 kn 312,00 kn
-20%

Vjekoslav Cimerman

Atlas geodetskih instrumenata

150,00 kn 120,00 kn
-20%
Dostupno po narudžbi za 24h

glavni urednik Mladen Klemenčić

Atlas svijeta

200,00 kn 160,00 kn
-20%

Miljenko Lapaine

Crtež u znanosti

60,00 kn 48,00 kn
-20%
Out of stock
100,00 kn 80,00 kn
-20%
Out of stock

Dušan Benčić

Geodetski instrumenti

100,00 kn 80,00 kn
-20%
Out of stock

Nedjeljko Frančula, Miljenko Lapaine

Geodetsko geoinformatički rječnik

230,00 kn 184,00 kn
-20%
Out of stock

Miroslav Pozder

Geodezija

10,00 kn 8,00 kn
-20%
Out of stock
50,00 kn 40,00 kn
-20%

Milan Herak

Geologija

100,00 kn 80,00 kn
-20%
Out of stock
180,00 kn 144,00 kn
-20%
Out of stock

Milan Vresk

Grad i urbanizacija

140,00 kn 112,00 kn
-20%
-20%
Out of stock

Tomislav Šegota, Anita Filipčić

Klimatologija za geografe

180,00 kn 144,00 kn
-20%
Out of stock

Ur. Branimir Gušić, Marijan Salopek

Krš Jugoslavije

90,00 kn 72,00 kn
-20%

Ur. Branimir Gušić, Marijan Salopek

Krš Jugoslavije 3

70,00 kn 56,00 kn
-20%

Ur. Branimir Gušić, Marijan Salopek

Krš Jugoslavije 4

70,00 kn 56,00 kn
-20%

urednik Predrag Tomljanović

Leksikon država svijeta

25,00 kn 20,00 kn
-20%
Out of stock

Branka Penzar i sur.

Meteorologija za korisnike

60,00 kn 48,00 kn
-20%
Out of stock

Font, A. Altaba, Makri

Mineralogija

70,00 kn 56,00 kn