Knjige autora: Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić

Show sidebar

MATEMATIKA 3 : udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno, 1. i 2. dio

Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić
188,00 kn 115,00 kn

MATEMATIKA 3 1. dio: udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 5, 6 i 7 sati tjedno

Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić
94,00 kn 55,00 kn

MATEMATIKA 3 1.dio: udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno

Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić
94,00 kn 55,00 kn

MATEMATIKA 3 2. dio: udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 5, 6 i 7 sati tjedno

Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić
94,00 kn 55,00 kn

MATEMATIKA 3 2.dio: udžbenik matematike u trećem razredu srednje škole sa zadatcima za rješavanje, 3 i 4 sata tjedno

Aleksandra Pletikosić, Ivan Matić, Ljerka Jukić Matić, Maja Zelčić, Marina Njerš, Robert Gortan, Tamara Srnec, Željka Dijanić
94,00 kn 55,00 kn